(Reg. 169) TEXTO LITERARIO. Autor: José Miguel Gràcia. Publicado en GR€CIA, José Miguel i PALLARÈS, Jesús, Si les pedres parlaren... - Si las piedras hablaran..., Associació Cultural del Matarranya, col. Lo Trull, núm. 18, 2008, pp. 56-57.

SANT MIQUEL (Fondespatla) €“ SAN MIGUEL (Fuentespalda)

Campana
de Sant Miquel.
Campana
que toques bé.
Campana,
que gran campana!
Guarda’m tocs
per a l‘any que ve.

.............................

Campana
de San Miguel.
Campana
que tocas bien.
Campana,
¡qué gran campana!
Guárdame
toques aprés
Cerrar